Giá Trị Cốt Lõi

Đạo Đức

Đạo đức là sống vì người khác hơn là vì mình. Cho đi là cách sống luôn đem lại hạnh phúc.
Đội ngũ nhân viên luôn hướng đến việc phục vụ, xem lợi ích của tập thể, cộng đồng, xã hội là mục đích của cuộc sống. Qua đó, nuôi dưỡng ý thức trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động:
– Trung thực với chính mình.
– Phục vụ vô điều kiện.
– Biết ơn cuộc sống.

Trí Tuệ

Trí tuệ là tư duy Nhân quả (Cause & Effect), từ đó hiểu biết điều đúng, điều sai, điều nên, điều không nên.
Áp dụng phương pháp Kiến Tạo để trau dồi Trí tuệ thông qua quan sát đa chiều, phân tích mọi khía cạnh và tự đúc kết nên bài học.
Nhân viên được đào tạo để hiểu và áp dụng, không học vẹt, những phương pháp của công ty
Trí tuệ được lồng ghép vào từng công việc và từng hoạt động cho nhân viên.

Nghị Lực

Nghị lực (Dũng, Nhẫn và Tĩnh): Dũng để làm việc khó, nhẫn để làm tới tận cùng và tĩnh để bình tĩnh an tâm, không dao động.
Rèn nghị lực luyện cho nhân viên lòng dũng cảm đối diện mọi thử thách, can đảm làm những việc khó, không bỏ cuộc giữa đường và kiên nhẫn hoàn thành mọi việc đúng đắn đến cùng.
Rèn nghị lực được lồng ghép vào mọi hoạt động thường ngày nhân viên:
– Học cách quan sát, phân tích đúc kết để đưa ra phương án giải quyết vấn đề
– Đào tạo cách giao tiếp hiệu quả
– Các chuyến du lịch xa nhà

Rèn nghị lực bằng phương pháp từng bước vượt ngưỡng: A = A + 1.