KỸ NĂNG MỀM GIÚP PHÁT TRIỂN BẢN THÂN TRONG MỌI MÔI TRƯỜNG

Kỹ năng mềm chỉ cách tương tác tốt nhất giữa người với người để bạn hình thành nên những mối quan hệ tốt đẹp trong công việc, ngoài ra nó khiến người khác hiểu hơn về bạn và công việc của bạn, đồng thời thúc đẩy họ làm theo ý của bạn

Đào tạo nhân viên

Một chương trình đào tạo nhân viên hiệu quả được xây dựng bằng một quy trình rõ ràng từng bước, có hệ thống. Các chương đào tạo không có hệ thống thường không đáp ứng các mục tiêu ban đầu và kỳ vọng của người tham gia. Trong bài đăng hôm nay, chúng tôi phác thảo năm bước cần thiết để xây dựng chương trình đào tạo hiệu quả.

Nhật Ký Thành Công

Nếu đời này đáng sống, nó cũng đáng được ghi lại, phải không? Hôm nay, bạn sẽ được bật mí 4 cách viết nhật ký thành công, để không chỉ Mr. Success (quý ngài thành công) gõ cửa nhà bạn thường xuyên, mà thậm chí Ms. Happy (quý cô hạnh phúc), cũng muốn ở bên và khiến bạn bạn mỉm cười mỗi ngày!

Văn hóa đọc và lợi ích của việc đọc sách

Ngày nay với sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã tác động không nhỏ tới giới trẻ. Tích cực cũng nhiều mà tiêu cực cũng không ít. Một trong những vấn đề đó nổi lên là văn hóa đọc sách của giới trẻ hiện nay- Vấn đề đáng để chung ta cùng suy nghĩ.